Yvonne Nygård

Docent i industriell bioteknik vid Chalmers tekniska högskola

Ledamotsperiod 2023–2028

Min forskning handlar om att utveckla mikrobiella cellfabriker för industriella tillämpningar. Det betyder att min forskningsgrupp använder till exempel genteknik och annan stamutvecklingsteknik för att ta fram mikroorganismer (jästsvampar eller filamentösa svampar) som kan användas i industriella processer för tillverkning av biokemikalier, protein eller läkemedelsmolekyler. Vi använder oss bland annat av gensaxen CRISPR/Cas9, biosensorer och high-throughput screening för att ta fram nya stammar och förstå vad som gör en stam lämpad för bioproduktion. Därtill optimerar vi olika bioprocesser i biorektorer.

Jag har ett stort intresse för tillämpad forskning och teknik som möjliggör en övergång till en mer hållbar produktion. Vid sidan om min akademiska forskning är jag CSO för ett start-up bolag som arbetar med att utveckling av svampar och bioprocesser för valorisering av industriell rest-biomassa, såsom olika sidoströmmar från pappers- och massabruk.

BILDER

Den första blden är en översikt över jästcellers molekylära respons gentemot ättiksyrastress. Figur från Mukherjee et al., 2021. Den andra bilden visar svampceller som uttrycker ett syntetisk transkriptionskontrollsystem. Bild från Mozsik et al., 2019.

Andreas Nord Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Martina Butorac

KORTA FAKTA

Intressen: Uteliv med familjen, skidåkning, läsning och vegetarisk matlagning.

Övrigt: Under min tid som doktorand studerade jag på deltid till vildmarksguide.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att få möjlighet att påverka och försöka göra akademin till en mer attraktiv och inkluderande arbetsmiljö. Jag vill vara med i SUA för att få träffa andra unga forskare från andra områden och jag vill jobba med att lyfta forskningens och vetenskapens roll i samhället.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm