Deltagare på SUA:s sommarforskarskola Forskarmöten spelar Expedition Mundus, SUA:s spelledare Anna Rising till höger. Foto: SUA

Expedition Mundus på Vetenskapsfestivalens skolprogram


Sveriges unga akademi spelar vetenskapsspelet Expedition Mundus med skolklasser.

När: Tisdag 3 maj och fredag 6 maj
Var: Vetenskapsfestivalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Göteborg
Mer information publiceras i mars.

Vetenskapsspelet Expedition Mundus går ut på att med hjälp av vetenskaplig metod utforska en ny värld – Mundus

Spelledarna från Sveriges unga akademi inleder med berättelsen som ger bakgrunden till spelet och delar sen ut frågekort där deltagarna kan välja olika svårighetsgrad. Svårare frågor tar längre tid, men ger också mer poäng. Sen letar spelarna ledtrådar eller ”bevis” bland posters som finns uppsatta i spellokalen. När de tror sig ha rätt svar ska spelarna söka upp en spelledare. Är svaret rätt får de ”publicera” frågekortet tillsammans med tillhörande svarskort på ett bord. På bordet med publicerade kort ackumuleras kunskap under spelets gång som de andra spelarna kan ta del av. Det lag som har mest poäng vinner spelet. En spelomgång tar ca en timme.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm