Idel upplysning: Norrsken över Umeå universitet Foto: Umeå universitet

Akademimöte i Umeå


När: onsdag–torsdag 9–10 februari
Var: Umeå universitet och Zoom
Teman: Akademisk frihet, Fostering Breakthrough Research

Den 9–10 februari äger årets första akademimöte rum i Umeå och på Zoom. En delegation med bland andra Sebastian Westenhoff (ordf), Mia Liinason (vice ordf) och Sverker Lundin (vd), finns på plats i Umeå och ledamöter ansluter från lärosäten runt om i landet.

Gäster, vi ser mycket fram mot att få träffa:

Övre raden från vänster: Christer Nordlund, Hans Adolfsson, Sonja Christensen, nedre raden från vänster: Anna-Karin Wikstrand, Oliver Billker och Gunnar Öquist. Foto: Per Melander (Nordlund), Mattias Pettersson (Adolfsson, Billker), Markus Marcetic/KVA (Öquist)

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och vice ordf. SUHF
Oliver Billker, professor i molekylär biologi, director för MIMS (Molekylär infektionsmedicin, Sverige), Umeå universitet
Sonja Christensen, Director of consumer care, CSR-philanthropy lead, L'Oréal Nordics, L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi
Anna-Karin Wikstrand, External corporate communications manager, L'Oréal Nordics, L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi
Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och SUA-alumn
Gunnar Öquist, tidigare ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien, hedersledamot och initiativtagare till SUA

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man växer i sitt eget akademiska ledarskap.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm