SUA på plats i riksdagen i oktober 2021, bakre raden från vänster: Mathias Osvath, Jakob Nordström, Phillipe Tassin, ordf. Sebastian Westenhoff, Ronnie Berntsson, vd Sverker Lundin, Johan Zelano, Ellen Bushell och Christian Ohm, främre raden från vänster: Frida Bender, Sofia Lodén och Johan Rockberg. Foto: SUA

Rifo nätverket återträff


När: torsdag 31 mars
Arr: Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och forskare) och SUA

Den sjunde omgången av nätverksprogrammet för SUA-forskare och riksdagsledamöter har återträff i riksdagen.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm