Måns Magnusson

Biträdande lektor, docent i statistik vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2023–2028

Mina forskningsintressen är primärt Bayesiansk statistik och probabilistisk maskininlärning. Jag är särskilt intresserad av probabilistisk programmering, programmeringsspråk för statistisk inferens, generella inferensalgoritmer och generell modellutvärdering. Dessutom handlar mycket av den forskning jag bedriver om hur vi kan dra vetenskapliga slutsatser från stora mängder textuell data, som riksdagsdebatter eller dagstidningar. Detta inkluderar arbete med både moderna transformer-baserade neurala nätverk och probabilistiska latenta semantiska modeller som ämnesmodeller och ordinbäddningsmodeller. Arbetet med text-som-data innebär också forskning om hur vi kan kurera stora forskningsmaterial för forskningsändamål.

Oscar Agertz Foto: Lena Björk Blixt

Foto: Tobias Sterner

KORTA FAKTA

Intressen: Utöver min forskning, som också är en hobby, tycker jag om att umgås med min familj, spela badminton och motionera.

Övrigt: Jag har nyligen tagit motorsågskörkort och uppskattar att vara ute och fälla träd. Jag brinner dessutom för lokaljournalistik och är en av medgrundarna till newsworthy.se och bottenada.se.

 

"Jag uppskattar att arbeta med tredje uppgiften och att samverka med det omgivande samhället. Både när det gäller att kommunicera forskning och att samarbeta med myndigheter och industri. Sveriges unga akademi är en bra plats för att få utlopp för detta engagemang och intresse."

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm