Lucie Delemotte

Docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2020–2025

Membranproteiner möjliggör kommunikation av biologiska celler med sin miljö. De är basen för överföring av elektriska signaler i nervceller och hjärtceller, eller för igenkänning av hormoner eller neurotransmittorer. Vårt intresse ligger i att karakterisera deras funktion och deras dysfunktion efter exempelvis genetiska mutationer, på en beskrivningsnivå där vi kan se rörelsen för varje enskild atom. För att göra det utför vår grupp datasimuleringar och samarbetar med grupper runt om i världen för att utmana och validera simuleringsresultaten.

Vårt arbete hittar applikationer i utformningen av modulatorer som kan återställa membranproteins funktion när en dysfunktion uppstår. Till exempel tillåter vårt arbete att föreslå nya sätt att behandla epilepsi eller Parkinsons sjukdom för patienter som är resistenta mot traditionella läkemedel.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA 3: Foto: Niklas Norberg Wirtén (Klicka för högupplösta pressbilder.)

Lucie Delemotte Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Intressen: Yoga, boxning, vandring, stickning, sömnad och upptäcka ny mat.

Övrigt: Fransyska, har bott i Storbritannien, USA, Schweiz och i Sverige.

”Jag vill påverka hur den akademiska världen är uppbyggd, hur vetenskaplig forskning utförs och utvärderas, för att göra universitet och forskningsinstitut välkomnande platser där alla röster kan höras, samtidigt som jag behåller excellens och integritet.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm