Linda Andersson Burnett

Docent i vetenskapshistoria vid Uppsala Universitet, Wallenberg Academy Fellow

Ledamotsperiod 2020–2025

När forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis övervaka förändringar i fågelpopulationer eller kartlägga plastföroreningar längst med kusterna kallas det medborgarforskning. Även om termen ”medborgarforskning” är ny, så har amatörers aktiva deltagande i skapandet av vetenskaplig kunskap en lång och viktig historia. Min forskning undersöker hur vetenskap utvecklades genom samarbeten mellan universitet, museer och lekmän under 1700- och 1800-talen. Jag studerar bland annat en inflytelserik svensk-brittiska tradition med vetenskapliga instruktioner. Instruktionerna konstruerades för att instruera lekmän i hur den naturliga världen skulle samlas in och registreras, och därigenom ville man både uppmuntra och kontrollera medborgarforskningen. Min forskning tar sig an frågor som: Varför och hur upprättades och spreds instruktioner? Varför ville människor från olika samhällsskikt arbeta med instruktioner? Hur interagerade forskare, museer och amatörer och hur förändrades medborgarforskningen under 1700- och 1800-talen?

BILDER

1. Bullock's Museum, (Egyptian Hall or London Museum), 1810. Credit: Wellcome Collection, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 2. Porträttfoto: Markus Marcetic 3. Porträtt Erik Thor/SUA (klicka för högupplösta pressbilder)

Linda Burnett Andersson Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1980
Intressen: Familjen och vänner, gamla böcker, vinylskivor, promenader, skotsk gin och katten Morris.
Övrigt: Jag har studerat och arbetat i Skottland. Jag försöker så ofta som möjligt att besöka arkiv, vänner och familj i Edinburgh, Glasgow och Hebriderna.

“”Jag är ledamot i Sveriges unga akademi då jag vill engagera mig i frågor kring internationaliseringen av svenska universitet. Jag vill verka för en internationalisering som både ökar svenska forskares mobilitet och som gör det lättare för unga utländska forskare att etablera sig i Sverige. Jag ser också fram emot att stödja och uppmuntra nästa generation unga forskare.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm