Karolina Kauppi

Docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå universitet

Ledamotsperiod 2021–2026

Jag studerar genetiska faktorer för neuronala sjukdomar kopplade till kognitiva nedsättningar, framför allt Alzheimers sjukdom men också t.ex. schizofreni, och hur dessa påverkar underliggande sjukdomsprocesser, som t.ex. minne och hjärnfunktion och struktur i det normala åldrandet. Genom att använda storskaliga registerdata och kohortstudier där människor följts under en längre tid kan vi studera genetiska faktorer i relation till förändring av dessa faktorer över tid.

Sjukdomar som trots en stark genetisk komponent är relativt vanligt förekommande i befolkningen har ofta ett komplex nedärvningsmönster där många genetiska variationer tillsammans påverkar sjukdomsrisken. Det är därför en stor utmaning att kartlägga vad dessa gener har för biologisk roll i sjukdomsutvecklingen och hur de interagerar med andra gener i biologiska nätverk. Nyttan med att lägga detta pussel är bättre kunskap om sjukdomsmekanismer och bättre prediktion av riskindivider där förebyggande åtgärder behöver sättas in, samt att kunna individanpassa behandling och medicinering utifrån genetik.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 3. Foto: Gunilla Sonnebring (Klicka för förstoring)

Karolina Kauppi Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1985
Intressen: Friluftsliv och fysisk träning. Göra hobbyexperiment med barnen.
Övrigt: Är ungdomsledare i gymnastik och har precis börjat träna själv som vuxen.

”Jag vill bidra till att ett vetenskapligt förhållningssätt till större del genomsyrar samhället, med ett ökat intresse, tillit och kunskap om forskning hos allmänheten. Unga akademin är också ett perfekt forum för att vara delaktig i att forma en forskningspolitik i Sverige som skapar både hög kvalité i forskningen och attraktiva och hållbara karriärvägar inom akademin.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm