Juan C. Rocha

Forskare i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2023–2028

På grund av nuvarande tryck från människor på planeten riskerar många ekosystem att genomgå stora, abrupta och ihållande förändringar. Exempel på dessa "regimskiften" inkluderar kollapsen av fisket, övergången från skog till savanner och smältning av inlandsisar. Regimskiften är svåra att förutsäga, kostsamma och ibland omöjliga att vända och de påverkar ofta de fördelar vi människor får av naturen som mat eller klimatreglering.

Min forskning handlar om de främsta orsakerna till och konsekvenserna av regimskiften globalt. Jag utforskar orsaksmekanismer som kan koppla samman olika regimskiften, vilket potentiellt förstärker deras effekter och risker. Jag är djupt intresserad av hur företag, finansiella aktörer, städer eller länder utsätts för risken för brytpunkter (s.k. "tipping points"). Genom att skapa medvetenhet om var regimskiften kan inträffa och vem som blir utsatt, tror jag vi kan ge olika aktörer möjlighet att bättre hantera sina ekosystem eller vidta förebyggande åtgärder. Jag är också intresserad av hur människor anpassar sig till förändringar i sin omgivning, huruvida sannolikheten för regimskiften kan undergräva samarbeten och hur ojämlikhet påverkar vår förmåga att skydda biosfären.

Sammanfattningsvis syftar min forskning till att förstå hur städer, företag och nationer kan uppnå hållbar utveckling.

Jessica Jewell Foto: Udo Shloegl

Foto: Cecilia Nordstrand

KORTA FAKTA

Intressen: Jag tycker om att vara ute i naturen. På våren och sommaren brukar jag vara ute med min familj och vandra och paddla kajak. Under den kallare delen av året fokuserar jag på inomhusklättring, yoga och löpträning.

Övrigt: Jag är född och uppväxt i Colombia. Innan jag kom tillbaka till Sverige var jag postdoktor i USA (Princeton and MIT). Jag cyklar året runt. Jag såg havet för första gången i Chile när jag var 14 år. Snö såg jag för första gången här i Stockholm när jag var 24 år.

"Vetenskap är en social strävan. Det kräver samverkan, en mix av idéer och en dialog med samhället om vad som är dess behov och värderingar. Jag är med i Sveriges unga akademi för att vidga min horisont av samarbeten, och röster som informerar och inspirerar min forskning. Som medlem i akademin vill jag driva frågor relaterade till inkludering i akademin. Med min bakgrund inom hållbarhetsvetenskap är jag intresserad av hur vi skapar problem med hållbar utveckling eftersom inramningen kan begränsa utbudet av lösningar."

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm