Johan Rockberg

Professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution vid Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2019–2024

Målet med min forskning är att ta fram nya biologiska läkemedel och sätt att producera dem i stor skala så de kan bli tillgängliga för patienter med sjukdomar utan tillräckligt bra behandling idag.

I mitt område antikroppsteknologi och riktad evolution utvecklar och söker jag i bibliotek med tiotals miljarder olika proteinmolekyler efter sådana som möjliggör en specifik interaktion med en sjukdomscell för att nå önskad effekt. Det kan till exempel handla om en bindning till en receptor på en cancercell med syftet att blockera dess funktion, oskadliggörande av skenande immunförsvarsmolekyler i blodet hos en patient med en autoimmunsjukdom eller ett sätt att leverera läkemedel till hjärnan genom blodet med hjälp av förfinade omdirigerade virus hos en Alzheimers patient.

Dessa typer av läkemedel behöver oftast produceras ur levande celler då de är alltför komplexa att bygga på annat sätt. Utmaningen är att få däggdjursceller kapabla att producera sådana proteiner eller virus med hög effektivitet och kvalitet, trots att cellerna själva normalt sätt ej skulle göra det. Genom att studera dessa cellers DNA, RNA, proteiner och metaboliter försöker jag ge dem rätt genetiska förutsättningar och miljö i reaktorn för att lyckas producera läkemedlet på ett så effektivt och skalbart sätt som möjligt.

Johan Rockberg Foto: Rasmus Bengtsson

Klicka för pressbild. Foto: Rasmus Bengtsson

KORTA FAKTA

Född: 1979
Intressen: Energin fylls på när jag är i naturen - framför allt så är havet otroligt viktigt för mig. Somrar går åt till segling och skärgårdsliv. På vintern försöker jag åka så mycket långfärdsskridskor och snowboard som möjligt med familj och vänner.
Övrigt: Jag har drivit olika företag och testat affärsidéer sedan 17 års ålder. Är sedan ett par år tillbaka keyboardist i ett punkband. 

”Vi står inför en revolution för att klara av att nå målen om en hållbar utveckling. För att leda vägen dit krävs ny tvärvetenskaplig forskning, utveckling, samt nya utbildningsformer och engemang. Jag hoppas både kunna hitta inspiration hos och inspirera övriga medlemmar i akademien och vara med och använda den som platform för att nå ut med våra ideér för hur vi når en hållbar värld.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm