Johan Larsbrink

Docent i molekylär enzymologi vid Chalmers tekniska högskola

Ledamotsperiod 2021–2026

Forskningen i min grupp handlar om att studera de enzymer som olika mikroorganismer använder för att bryta ned biomassa och använda den som näring. Vi identifierar tidigare ostuderade enzymer och utför både biokemiska och strukturella studier för att både ta reda på vilka kemiska bindningar enzymerna kan bryta och hur enzymerna ser ut ned på atom-nivå, vilket sammantaget förklarar hur de får sina egenskaper.

Vår forskning kan leda till förbättrad produktion av biobränslen, där just nedbrytningen av biomassa är ett nyckelsteg och en process som behöver förbättras för att kunna bli mer konkurrenskraftig. Vi studerar även hur bakterier i vår tarmflora bryter ned kostfiber som vi själva inte kan smälta, vilket ger en bättre bild av hur olika kostval påverkar vilka arter i tarmen som gynnas. Nyligen har vi även påbörjat studier av enzymer som kan användas antimikrobiellt då de bryter ned de skyddande barriärer som både bakterier och svampar omger sig med.

BILDER

1. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 2. Foto: Martin Jansson (Klicka för förstoring)

Johan Larsbrink Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1982
Intressen: Film, löpning och resor.
Övrigt: Jag tävlingssimmade under hela min uppväxt. I vuxen ålder har jag förutom Sverige även bott i Japan, Kanada och Norge.

”Jag ser medlemskapet som en möjlighet att engagera mig i frågor som påverkar unga forskare, från de etablerade forskare som representeras i Sveriges unga akademi och till de studenter, doktorander och postdoktorer som vi själva handleder.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm