Janina Seubert

Docent i psykologi vid Karolinska Institutet

Ledamotsperiod 2021–2026

Människors matkonsumtion hotar både global folkhälsa och ekologisk hållbarhet, men en permanent omställning till hälsosammare eller hållbarare kost upplevs fortfarande av många som en stor utmaning. Det inneboende, höga belöningsvärdet av smak, särskilt socker och salt, används ofta som förklaring för motståndet mot att ändra sina matvanor. Det finns dock en grundläggande brist på kunskap om de perceptuella och emotionella mekanismer som i sin tur kopplar belöningsupplevelserna till värderingen av livsmedel i omvärlden, vilket i slutändan driver vår aptit och våra beslut kring matintag. Min forskning studerar de perceptuella upplevelserna i samband med att äta, med fokus på lukt och smakperception under anticipation och konsumtion av mat, och dessa upplevelsers effekter på minne och motivation. Det övergripande syftet med min forskning är att fylla kunskapsluckan som finns mellan mekanismerna som driver perceptuella upplevelser vid matkonsumtion, och kopplingen till värdering av mat i omvärlden, och inspirera utvecklingen av nya insatser för att underlätta kostförändringar under livets gång.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 3. Foto: Stephan Zimmermann (Klicka för större bild) 

Janina Seubert Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1980
Intressen: Jag gillar att vara ute i naturen med min familj och mina kompisar, och att resa och lära mig nya saker om andra länder och kulturer. Även om min tid för detta har varit begränsat under de senaste åren, så älskar jag egentligen att spela musik tillsammans med andra i kör och orkester, och min plan är att satsa mer på det igen i framtiden.
Övrigt: Min tysk-brasilianska familj är fyrspråkig, hemma hos oss pratar vi tyska, portugisiska, svenska och engelska. Det är inte så galet som det låter, och ger oss tillgång till mycket fantastisk litteratur och musik att välja på, och många fotbollslag att heja på!

”Sedan jag flyttade till Sverige för sju år sedan har jag följt Sveriges unga akademis verksamhet noga. Ett forum för unga forskare som jobbar med att främja förändringar inte bara i förhållandena under vilka vi bedriver forskning, utan också i hur vårt arbete ses av allmänheten är något helt fantastiskt att kunna bidra till! Att vara med i en motiverad grupp av unga forskare tycker jag både är en enorm möjlighet för personlig utveckling och lärande, och en unik möjlighet att skapa synergier för tvärvetenskapligt samarbete och påverkan av forskningspolitiken. En nyckelfråga som jag brinner för är mångfald inom akademin. Forskningsmiljöer som saknar tvärvetenskaplighet, tvärkulturellt perspektiv och främjar framgång för en mer eller mindre homogen grupp av människor är fortfarande ganska vanliga. Jag tror starkt att det är genom att dra nytta av våra olikheter i att uppleva världen, vare sig det är i kraft av våra olika områden av vetenskaplig expertis, kultur eller uppfostran, som vi kan skapa de bästa forskningsidéerna.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm