Hanne Fjelde

Professor i freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2018–2023

Politiska val är en viktig mekanism för fredlig konflikthantering, särskilt i länder med en historia av väpnad konflikt eller auktoritärt styre. Valperioder drabbas dock ofta av utbrett våld, till exempel riktat mot väljare, politiska kandidater, oberoende observatörer, med syfte att påverka valprocessen och valets utgång. Vilka faktorer påverkar risken för valrelaterat våld i länder där demokratin ännu inte har fått fotfäste? Vad är konsekvenserna av våld för möjligheterna för en lyckad demokratiseringsprocess på lång sikt? Och hur kan aktörer så som civila samhället, politiska partier eller internationella aktörer reducera risken för att våld blir ett hot mot demokratin? Dessa frågor forskar jag på till exempel genom globala jämförelser av val och deras dynamik; jämförande studier av enskilda fall; samt insamling av enkätdata för att förstå hur hot om våld påverkar väljare och deras attityder och beteende.

Hanne Fjelde Foto: Mikael Wallerstedt

Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster. Foto: Mikael Wallerstedt

KORTA FAKTA

Född: 1978
Familj: Min dotter Eija (född 2013)
Intressen: Jag gillar att löpa, göra yoga och vara ute i naturen, samt att sy, sticka och annat kreativt skapande.

”Jag vill vara med att verka för en öppen och jämställd akademi, med trygga karriärvägar för yngre forskare som kan främja forskning.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm