Gabriele Messori

Professor i meteorologi vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2021–2026

I samband med dagens snabba klimatförändringar ser vi att många extremväderhändelser runt i världen ökar både i antal och kraft. Ett varmare klimat kommer att resultera i kraftigare nederbörd och värmeböljor än de vi är vana vid idag. Det råder dock stor osäkerhet kring exakt hur och var extremväderhändelser inträffar och hur de kan komma att förändras under de kommande decennierna.

Jag är professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, och Centrum för naturkatastrofslära vid Uppsala universitet. En stor del av min forskning fokuserar just på extremväderhändelser. Jag försöker svara på frågor som: Vad bör vi förvänta oss under de kommande decennierna vad gäller extremt väder i Europa? Hur kan vi använda väderprognoser för att förhindra skador? Kan vi förutspå samhällspåverkan av framtida extremväderhändelser? Jag arbetar med klimatobservationer, klimatmodeller och statistiska modeller, för att få en bättre förståelse av hur vi kan förbereda oss för vårt framtida klimat.

Gabriele Messori Foto: Mikael Wallerstedt

KORTA FAKTA

Född: 1988
Intressen: Jag gillar att vandra i naturen under sommarhalvåret och att åka längdskidor under vinter. När jag inte är ute i naturen, så går jag gärna på opera och balettföreställningar.
Övrigt: Jag är mycket intresserad av svenska mattraditioner och har lärt mig att laga flera rätter.

”Min vision är en öppen, inkluderande forskningsvärld som spelar en central roll i samhället. Jag är särskilt engagerad i två frågor. Det handlar dels om att göra det karriärmässigt lönsamt för forskare att kommunicera vetenskap genom ett bredare spektrum av kanaler än enbart områdesspecifika tidskrifter. För det andra är det viktigt att på ett så effektivt sätt som möjligt nå unga människor som inte har haft så mycket kontakt med forskare tidigare. Att vara ledamot i Sveriges unga akademi är ett viktigt steg för att jag ska kunna arbeta för att nå dessa mål.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm