Elham B. Rostami

Neurokirurg, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2022–2027

Min forskning syftar till att förstå den bakomliggande patologin i olika typer av akuta hjärnskador med huvudfokus på traumatisk hjärnskada. Vi använder multimodal övervakning av den skadade hjärnan inklusive mikrodialys, dvs. mätning den kemiska miljön lokalt i hjärnan, i behandling av patienter med akuta hjärnskador. De data som genereras från dessa övervakningar, samt kliniska data, analyseras med hjälp av maskininlärning för att identifiera viktiga prediktorer (~ledtrådar) för utfall. Våra prekliniska studier inkluderar olika experimentella hjärnskademodeller, in vitro-studier med läkemedelstestning, samt patientspecifik iPSC (omprogrammerade stamceller) och genetisk analys. Vårt huvudmål är att identifiera viktiga prognostiska markörer och förstå varför vissa människor återhämtar sig bättre än andra och vilken roll vår genetiska bakgrund spelar.

Sedan utbrottet av COVID-19 har vi också initierat studien COVID-19-Neuro där vi undersöker associerade neurologiska komplikationer och SARS-Co-2 möjliga akuta skador på nervsystemet.

KONTAKT

Elham Rostami vid Uppsala universitet

elham.rostami@neuro.uu.se

Elham B. Rostami Foto: Mikael Wallerstedt

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Mikael Wallerstedt

KORTA FAKTA

Född: 20 mars 1979
Intressen: Gillar att måla och teckna. Har bl.a. gjort illustrationer till mina egna artiklar.

”För att förbättra förutsättningarna för kliniska forskare samt för att öka intresset för forskning och vetenskap.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm