David Karlander

biträdande lektor i nordiska språk vid Uppsala universitet & Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Studies

Ledamotsperiod 2023–2028

Jag är lingvist och forskar om lingvistiskt tänkande – det vill säga om föreställningar, idéer och teorier om språk och språkliga fenomen. Jag intresserar mig ofta för människor som engagerat sig i relativt små och förtrampade språk, som exempelvis älvdalska, meänkieli och esperanto. Jag har bland annat undersökt hur amatörlingvister, forskare och entusiaster ägnat sig åt att teoretisera, dokumentera, återuppväcka och ibland till och med skapa språk. Bland annat försöker jag förstå vad som står på spel i dessa verksamheter, inte minst i förhållande till den akademiska lingvistikens arbetssätt och ideal. Jag har tagit mig an detta ämne i studier av arbetet med att bevara älvdalskan, av esperantorörelsens språkfilosofier och av Tornedalens betydelse för den svenska flerspråkighetsforskningens framväxt. Mer allmänt tror jag att en bättre förståelse av dessa ting kan leda till en bättre förståelse av det komplicerade förhållandet mellan lingvistiken och samhället i stort.

Sofia Lodén Foto: Erik Thor/SUA

Foto: Susanne Lewin

KORTA FAKTA

Jag tycker att det är viktigt att forskare masar sig ut ur sina discipliners bunkrar och talar med kollegor i andra ämnen. Inte minst humaniora har mycket att vinna – och mycket att bidra med – i en diskussion över ämnesgränserna. Jag hoppas att jag kan bidra till en sådan utveckling under min tid i Sveriges unga akademi.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm