Christian Ohm

Docent inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2019–2024

Inom partikelfysiken strävar vi efter att förstå vilka de minsta byggstenarna som bygger upp vårt universum är, och hur de interagerar med varandra. Vi har en fantastiskt framgångsrik teori, kallad Standardmodellen, som med otrolig precision förklarar hur allt runt omkring oss är uppbyggt av neutroner och protoner som består av kvarkar, och elektroner. Men trots dess framgång förklarar modellen bara cirka 15 % av all materia i universum. Resten utgörs av mystisk mörk materia som vi vet väldigt lite om, förutom att den med sin gravitationskraft påverkat universums utveckling på helt avgörande sätt i dess tidiga skeden, och idag håller samman våra galaxer.

Min forskning med ATLAS-experimentet på CERN-laboratoriet utanför Genève handlar om att försöka hitta nya partiklar som kan utgöra den mörka materian. I en 27 km lång cirkelformad tunnel 100 meter under jord accelererar den stora hadronkollideraren LHC protoner upp till 99.999999 % av ljusets hastighet i båda riktningar. Strålarna krockas för att möjliggöra studier av de allra minsta byggstenarnas fysik vid de högsta energier som är möjliga idag, och förhoppningsvis skapa nya hittills oupptäckta partiklar. Processerna och partiklarna av intresse är sällsynta och av de omkring en miljard kollisioner som sker varje sekund väljer vi i realtid ut ca 1000 för vidare analys. Det här är grundforskning i stor skala. Dagens experimentella samarbeten involverar flera tusen personer från världens alla hörn och sträcker sig över årtionden.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor 3. Foto: Asin Delawi (Klicka för större pressbilder)

Christian Ohm Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1981
Intressen: Vänner, familj och släkt, diskussioner, basket, konserter, små och stora experiment, naturprogram, och snowboard.

”Jag vill jobba för att förbättra och förtydliga karriärvägarna för unga forskare i Sverige. Är du en ung forskare som har förslag på vad som kan förbättras, hör av dig till oss – vi representerar dig! Jag vill även bidra till att luckra upp ungas bild av vilka som är och kan bli forskare, och arbeta för att göra högre utbildning och forskarkarriärer till synliga alternativ för unga även från områden och bakgrunder med mindre akademiska traditioner och förväntningar. Min erfarenhet är att grundläggande forskningsfrågor har en förmåga att förena människor från hela världen, och jag tror att vi skulle kunna göra mer för att utnyttja det på samhällsnivå. Genom Sveriges unga akademi får jag verktyg, resurser, värdefulla perspektiv, kontaktytor och en unik plattform för att mer effektivt kunna jobba med dessa frågor.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm