Alison Gerber

Universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2022–2027

Hur använder forskare nya typer av bilder för att visa vad de vet och för att övertyga andra om att acceptera de bevis som de lägger fram? Bilder såsom hjärnscanningar och botaniska illustrationer är centrala för vetenskaplig verksamhet. Men i dag kan man med hjälp av lätttillgänglig teknik skapa verklighetstrogna, algoritmiskt genererade bilder - fotoliknande bilder som inte skapas med linser utan genom manipulering av digitala data. Dessa nya typer av bilder har inneburit tydliga utmaningar för vår förmåga att lita på de saker vi kan se med våra egna ögon.

Min forskning är inriktad på kultur, vetenskap och det offentliga livet, med särskild tonvikt på nya typer av bevis. Tillsammans med ett team studerar jag algoritmiskt genererade bilder och nya digitala 3D-metoder för dokumentation, visualisering och analys som rör sig mellan vetenskap och rättsväsende. Vi följer forskare och praktiker när de utvecklar manipulerbara, immersiva miljöer för att dokumentera och analysera allt ifrån arkeologiska utgrävningar till brottsplatser.

Vi är intresserade av frågor om hur olika typer av människor använder bilder i sitt gemensamma arbete; om hur historier om fotografi och annan bildteknik påverkar vår användning och förståelse av nya typer av bilder; och om de specifika egenskaper som gör nya typer av bilder mer (eller mindre) trovärdiga för olika målgrupper. Forskningen syftar till att hjälpa oss att förstå de processer som gör att vi tror våra ögon (eller får oss att ifrågasätta dem) när vi möter nya typer av bilder.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA (Klicka för större bilder)

Alison Gerber Foto: Sindre Lo Gerber

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Sindre Lo Gerber

KORTA FAKTA

Född: 10 mars 1979
Intressen: Skogen; musik, konst och film; mat, familj och vänner.
Övrigt: Jag fermenterar mycket mat, vilket resulterar i att mitt kök tyvärr har en tendens att lukta lite projektaktigt.

”Jag är med i Sveriges unga akademi för att jag vill bidra till att göra svensk akademisk forskning starkare och mer inkluderande.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm