Adel Daoud

Biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet

Ledamotsperiod 2022–2027

Ungefär 900 miljoner av jordens befolkning lever i extrem fattigdom och en tredjedel av dessa lever i Afrika. Vardagen i extrem fattigdom har stora effekter både på kort och på lång sikt, eftersom den riskerar att leda människor in i en ond cirkel av otillräcklighet, och därmed fånga dem i så kallade fattigdomsfällor. Ett sätt att bryta sådana onda cirklar är att intervenera genom utvecklingsprojekt – fattigdomsinterventioner. Men på grund av bristen på data så kan forskare inte utvärdera olika typer av interventioner, och besvara grundläggande frågor som: ”på vilket sätt existerar fattigdomsfällor?”; ”om de existerar, i vilken utsträckning bidrar olika utvecklingsaktörer till att frigöra samhällen från fattigdom?”; och ”vilka underliggande strategier använder dessa biståndsaktörer för att välja ut byar, städer och samhällen för sina fattigdomsinterventioner?”.

Jag leder The AI and Global Development Lab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och att öka vår förståelse för hur olika konkurrerande fattigdomsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att ta sig ur fattigdomsfällor. Mitt labb utvecklar artificiell intelligens-algoritmer för att mäta fattigdom från satellitbilder och för att analysera effekten av lokalbistånd.

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA. 3. Foto: Astrid Dünkelmann. Klicka för större bilder.

1. Forskningskonferens. 2. Bild från Adels forskning. Välståndsindex. 3. Adel Daoud Foto: Astrid Dünkelmann Klicka för större bilder.

Adel Daoud Foto: Erik Thor/SUA

Adel Daoud. Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 10 november 1981
Intressen: Familjen och promenader är centrala delar av min dag. Älskar att testa nya maträtter från hela världen som en inspirationskälla till min egen matlagning. Säger inte nej till en inbjudan för att åtnjuta klassiska eller nya science fictionfilmer, eller brädspel. 
Övrigt: Har spelat fotboll i juniorallsvenskan.

”Jag engagerar mig i Sveriges unga akademi eftersom akademin erbjuder ett unikt tillfälle att förändra, förbättra, och förädla svenska universitet och deras position globalt.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm