Torsten Wiesel Award

The Torsten Wiesel Midnight Sun Award – For Distinguished Achievement in Promoting Science


Det första Torsten Wiesel Midnight Sun Award kommer delas ut den 27 maj. För att uppmärksamma Torsten Wiesels 90-årsdag den 3 juni 2014 lanserade Sveriges unga akademi tillsammans med honom stolt The Torsten Wiesel Midnight Sun Award – For Distinguished Achievement in Promoting Science.

Torsten Wiesel-priset ska bli ett återkommande pris som delas ut till person(-er) eller organisation som gjort extraordinära insatser för att förklara eller sätta ljus på vetenskapen, för allmänheten och/eller för beslutsfattare. Pristagaren(-na) kan vara av alla nationaliteter, och utses efter en nominerings­process av en priskommitté inom Sveriges unga akademi. Priset kommer att utdelas vid en ceremoni i Stockholm, vilken också kommer att innefatta en öppen föreläsning.

Inspirerad av den japanska utmärkelsen ”Order of the Rising Sun Award”, som Wiesel tilldelades 2009, så anknyter konceptet ”The Midnight Sun Award” till det skandinaviska naturfenomenet midnattssolen som aldrig går ner. Torsten Wiesel föddes i Uppsala 1924, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1954 och kom sedan att tillbringa över femtio år av sin forskarkarriär i USA.

Var med och förverkliga priset

Bidrag idag till att föra vidare arvet från en enastående förebild inom vetenskapen. Gör avtryck genom att belöna initiativ som stärker forskningens roll och sätter ljus på vetenskap världen över. Alla bidrag välkomnas, stora som små.

Klicka "Donate" nedan för att lämna Ditt bidrag och stöd popularisering av vetenskapen via PayPal eller med betalkort:

Du kan också sätta in Ditt bidrag på PlusGiro: PlusGiro 70 82 90-2 
Ange “Torsten Wiesel Award” och ditt namn. Varmt tack!

Torsten Wiesel och David Hubel

David Hubel och Torsten Wiesel på Harvard Medical School när de fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1981.

Torsten Wiesel

Torsten Wiesel är en monumentalfigur inom vetenskapen. För ett halvt sekel sedan så förändrade hans och David Hubels forskning vid Harvard för alltid vår förståelse av hur hjärnan uppfattar världen omkring oss och förmågan hos hjärnceller att anpassa sig under utvecklingen. Deras arbete belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1981 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har haft stor klinisk betydelse, t.ex. för hur viktigt det är att behandla vissa synproblem hos barn tidigt. Parallellt med det och andra forskningsgenombrott har Torsten ägnat sitt liv åt vetenskapligt ledarskap på högsta nivå. Som exempel kan nämnas att han varit rektor för Rockefeller University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1991–1998), ledare för Human Frontiers Science Program (2000–2009) och ordförande för den amerikanska akademins (the U.S. National Academy of Sciences) kommitté för mänskliga rättigheter (1994–2004). Wiesel har också verkat för jämställdhet och rekryterade en av de första kvinnliga professorerna vid Rockefeller vid en tid då universitetet inte hade någon kvinnlig professor.

Torsten Wiesel och Sveriges unga akademi

När Sveriges unga akademi grundades 2011 kunde vi inte tänka oss en bättre Vetenskaplig beskyddare och mentor än Torsten Wiesel. Till vår stora glädje tackade Torsten ja och har tagit sig an sin roll med sin sedvanliga målmedvetenhet, omtanke och sitt engagemang. Torsten har deltagit i många av våra aktiviteter och är en inspirerande förebild för de 40 unga forskningsledare som utgör akademin, och han bidrar generöst med erfarenhet och råd. Torsten är en av endast två hedersledamöter som invalts i akademin. Till femtioårsjubileet av Torsten Wiesel och David Hubels Nobelprisbelönade arbete arrangerade Sveriges unga akademi ett symposium till hans ära i december 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm: Visions of the Brain – A tribute to Torsten Wiesel. Symposiet samlade internationellt ledande forskare inom neurovetenskap och yngre neuroforskare från unga akademier i flera länder.

Mer information

Flyer, pdf (ladda gärna ned och sprid) Pdf, 383.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Pressmeddelande Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Anna Sjöström Douagi, Med.dr, VD

asd@averigesungaakademi.se

08-673 97 41
072-742 97 93

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm