Akademimöte i Umeå 2015 Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Akademimöte i Oslo


Den 23–24 november sammanträder akademin i Oslo. Sveriges unga akademi ser fram mot att besöka den unga akademin i Norge: Akademiet for yngre forskare som bildades 2015.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.

Mer information

Akademiet for yngre forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm