Christian Forssén

Biträdande professor i subatomär fysik vid Chalmers

Ledamotsperiod 2011–2016

Jag forskar inom teoretisk kärn- och partikelfysik. Några exempel på frågeställningar som vi är intresserade av: Hur uppkom våra grundämnen och varför finns det mycket av vissa och få av andra? Hur fungerar egentligen en neutronstjärna? Kan vi använda kärnfysikaliska processer för att förstå mer om vårt universum, till exempel förekomsten av mörk materia? Mina arbetsverktyg för att besvara dessa frågor är teoretiska modeller och högpresterande datorer.
Framförallt arbetar vi med något som vi kallar effektiva teorier. En atomkärna består av neutroner och protoner. Men dessa i sin tur består av ännu mindre beståndsdelar, kvarkar och gluoner. Min forskning rör sig i gränslandet mellan dessa två längdskalor och jag försöker förstå hur vi kan konstruera effektiva teorier för nukleonerna baserad på vad vi vet om den starka växelverkan mellan kvarkarna. En stor ambition är dessutom att även ta hänsyn till det vi inte vet! Hur påverkar de detaljer som vi inte känner till, eller helt enkelt väljer att inte ta hänsyn till i vår teoretiska modell, osäkerheten i de förutsägelser vi gör. Eller för att uttrycka det kort: Hur kan vi kvantifiera det som vi inte vet?

BILDER

1. Världens näst största superdator, Titan, som vi har tillgång till inom vårt forskningssamarbete på ORNL, där jag också arbetar. Foto: Oak Ridge National Laboratory, U.S. Dept. of Energy. 2. Christian leder grupp på Forskarmöten Foto: Annika Moberg 3. Christian Forssén Foto: Markus Marcetic

Christian Forssén Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic (Klicka för högupplöst porträtt)

KORTA FAKTA

Född: 1974
Familj: Fru och tvillingpojkar
Intressen: Idrott, långresor (gärna med all packning i en ryggsäck)
Övrigt: Långdistanslöpare med flera maratonlopp på meritlistan (bästa tid: 3.02).

"Sveriges unga akademi är en otroligt inspirerande mötesplats och en mycket viktig röst för svensk forskning. Jag uppskattar verkligen våra diskussioner som strävar mycket bredare än det vanliga egocentriska perspektivet, från det egna lärosätet eller det egna ämnesområdet. Jag är stolt över våra aktiviteter där vi får utlopp för mycket kreativitet. Från forskarmöten med ungdomar till forskningspolitiska debattinlägg."

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm