Jonas Larsson

Docent, Molekylärmedicin, Lunds universitet

Ledamotsperiod 20112016

Jag är docent i molekylärmedicin och leder en forskargrupp som studerar reglering av blodets stamceller med målsättningen att utveckla nya strategier för stamcellbehandling vid leukemi och ärftliga blodsjukdomar. Efter läkarexamen och disputation i Lund tillbringade jag två år som postdoc vid Harvard Medical School där jag grundlade mycket av den forskning som jag nu sedan 2007 bedriver med min forskargrupp vid Lunds Stamcellscentrum.

Jonas Larsson Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1971
Familj: Fru och två döttrar födda -99 och -03
Intressen: Familjen, utlandsresor, matlagning, fotboll

“Jag vill vara med och påverka den forskningspolitiska inriktningen i Sverige och driva frågor som rör bland annat jämställdhet och yngre forskares situation. Jag vill också medverka till att skapa ett större intresse för forskning och forskningsfrågor utanför universitetens väggar. Genom Sveriges unga akademi får jag uppleva spännande och inspirerande möten med forskare från andra ämnen och forskningsområden än mitt eget.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm