Christer Nordlund

Professor, Idéhistoria, Umeå universitet

Ledamotsperiod 2011–2016

Jag är professor i idéhistoria, ett vittfamnande ämne som undersöker hur tankar och föreställningar om människan, naturen, samhället och det översinnliga har uppstått och förändrats över tid och rum. Jag forskar framför allt om naturvetenskapens kulturella och intellektuella historia och om naturumgängets och miljötänkandets utveckling. Vid Umeå universitet leder jag det mångvetenskapliga forskningsområdet "Umeå Studies in Science, Technology and Environment" (USSTE). Bland mina publikationer kan nämnas boken Hormones of Life (2011), som granskar hur Sveriges första hormonläkemedel kom till i gränslandet mellan vetenskap, medicin, industri, politik och massmedier, och boken Motorspriten kommer! (2014) som är en studie av etanolens och de alternativa drivmedlens historia. Jag var också ansvarig för boken Vägar till vetenskapen (2013), där den första generationen ledamöter av Sveriges unga akademi diskuterar den akademiska karriärens utmaningar och möjligheter. Syftet med min forskning och undervisning är ytterst att bidra till förståelsen av hur ny kunskap produceras, motiveras, kommuniceras, värderas och brukas.

BILDER

Christer Nordlund 2013

Christer Nordlund på bokmässan 2013 där Sveriges unga akademis bok, Vägar till vetenskapen – Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare, som Christer är redaktör för presenterades.

Christer Nordlund Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1970
Familj: Fru, en son (f. 2006) och en dotter (f. 2009)
Intressen: Familj, kultur och löpning.
Uppvuxen i: Örnsköldsvik
Övrigt: Har varit gästforskare vid bl.a. Cambridge University, Max Planck Institute for History of Science och Swedish Collegium for Advanced Study.

“Det är lärorikt och inspirerande att utbyta tankar och erfarenheter med forskare från olika ämnen och lärosäten. Det ger mig en god inblick i universitetsvärldens mångfald samtidigt som jag får perspektiv på min egen verksamhet. Jag får också möjlighet att delta i arbetet med att utveckla och förbättra forskningens villkor i landet på en strukturell nivå, vilket är en meningsfull utmaning.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm