Annika Pohl

Forskarassistent, Materialkemi, Uppsala universitet

Ledamotsperiod 20112016

Min forskning handlar om komplexa oxid- och kompositmaterial, som jag framställer genom lösningskemisk syntes. Det övergripande målet är att öka kunskaperna om sambanden mellan struktur och olika egenskaper i optiska och magnetiska nanomaterial, samt att utveckla syntesmetoder för nya multifunktionella material. På sikt kan denna grundforskning leda till nya komponenter till exempel inom kommunikations- och informationsteknologin.

Annica Pohl Foto: Markus Marcetic

Klicka för högupplöst porträtt. Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1972
Familj: Sambo och en son
Intressen: Fotografering, trädgård, odla morötter

Jag är ledamot i Sveriges unga akademi för att jag har ett oerhört stort engagemang i inte bara forskning utan även i forskningspolitiska frågor.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm