Johan Åkerman

Professor, Spinntronik, Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2011–2016

Jag arbetar med nanomagnetism, spinntronik och spinntroniska komponenter baserade på metaller och magnetiska tunnlingselement. Jag har bred erfarenhet som spänner från akademisk grundforskning till industriell forskning i stora företag och vidare till forskning inom två startup-företag. Jag är också ledamot i Global Young Academy och representerade Sveriges unga akademi vid konferensen ”Accelerating science for development in Africa by increasing the momentum and impact of National Young Academies” i Nairobi, Kenya under februari, 2014.

KONTAKT

johan.akerman@physics.gu.se
Johan Åkerman vid Göteborgs universitet

Johan Åkerman Foto: Markus Marcetic

Klicka för högupplöst porträtt. Foto: Markus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1970

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm