Robert Lagerström

Docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2016–2021

Jag är docent och lektor i industriell informationssystemarkitektur på KTH samt gästforskare på Harvard Business School. Min bakgrund är som civilingenjör i Datateknik och doktor i Elektro- och Systemteknik. Jag gjorde en industriell postdoc på ABB Corporate Research samt var forskare på Harvard innan jag blev docent. Min forskning fokuserar på komplexa systemarkitekturer och hanteringen av dessa när det kommer till förändringar och IT-säkerhet. Forskningen sponsras av bl.a. KIC InnoEnergy, ÅForsk, Svenska Kraftnät, och Vinnova. Mina metoder testas i industrisamarbeten med t.ex. Ericsson och ABB.

Jag har även varit med och startat ett företag, foreseeti AB, som avknoppning från forskningen. foreseeti utvecklar och säljer en produkt som heter securiCAD, ett CAD-verktyg för analys och simulering av IT-säkerhet i komplexa systemarkitekturer. foreseeti fick bland annat en plats på NyTekniks 33-lista 2016.

En gång i månaden skriver jag krönikor i CIO Sweden. Där behandlar jag allt från kärnan i min forskning så att industrin ska få upp ögonen för vad vi gör till att det behövs fler kvinnor inom IT.      

BILDER

Robert Lagerström Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi
Robert Lagerström Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för förstoring)

Robert Lagerström Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt, öppnas i nytt fönster) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1981
Familj: Fru, Susanne (forskare på KI / Harvard). Döttrarna Minna och Siiri
Intressen: Musik, film och sport
Övrigt: Lidingöloppet 2019 och Vasaloppet 2020. En gång medlem i, enligt Köpings lokaltidning, ”Sveriges yngsta punkband”.

”Som medlem i Sveriges unga akademi vill jag se till att unga hörs, syns och tas på allvar i forskarsamhället. Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt att nå ut med bra forskning till allmänheten och på så sätt locka yngre att våga satsa på en forskarkarriär eller ännu yngre att satsa på teoretiska ämnen i skolan. Ett mål jag har är att uppnå en mer jämlik arbetsplats inom tekniska ämnesområden.”

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk