Sveriges unga akademi grundas 2011 Foto: Markus Marcetic

Sveriges unga akademi 5 år


Dag: fredag 27 maj
Tid: 13.30– ca 16.00
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm
Endast på inbjudan.

De första ledamöterna som funnits med sedan akademin bildades tackar för sig, och samtidigt presenteras de alldeles nya ledamöterna för 2016.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm