Post COP21 – efter klimatmötet i Paris


Hur går vi vidare i klimatfrågan, vad vet vi och vad gör vi? Sveriges unga akademi hälsar varmt välkommen till ett tvärdisciplinärt seminarium med perspektiv från IPCC, internationell lagstiftning, den senaste miljöforskningen och näringsliv!

Datum: 19 april
Tid: 10.00–12.30
Plats: Juridicum, Lunds universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Poster/flyer (A3 pdf): ladda ned och sprid Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl dig här, senast den 18 april. Anmälan är obligtorisk.
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och smörgås ingår.
Twitter: #postcop21 #postcoplu

Medverkande

1. Sanja Bogojeviç Foto: Marcus Marcetic 2. Lars Bärring Foto: SMHI 3. Beatrice Crona Foto: SRC 4. Lina Kristoffersen Wiles 5. Moderator Fredrik Moberg Foto: SRC

Program (kan komma att uppdateras)

09:30 Kaffe och smörgås

10:00–10:02 Välkomna!
10:02–10:15 Juridiska aspekter av COP21
Sanja Bogojeviç, ledamot Sveriges unga akademi, docent i EU:s miljörätt vid Lunds universitet

10:20–10:45 Vi vet mycket – men inte allt. En framåtblickande kunskapsöversikt från IPCC fronten.
Lars Bärring
, klimatforskare och docent vid SMHI, Nationell kontaktpunkt IPCC

10:50–11:15 Vägen framåt efter COP21– små steg och stora språng i okarterad terräng
Beatrice Crona, ledamot Sveriges unga akademi, docent i systemekologi och Executive Director, The Global Economic Dynamics and the Biosphere programme, Kungl. Vetenskapsakademien 

11:20–11:45 Välj en god förpackning – hållbarhet som konkurrensfördel
Lina Kristoffersen Wiles, Environment Manager DK & NO, Tetra Pak

11:50–12:25 Panelsamtal

12.25-12.30 Avslutande ord, Helena Filipsson, docent i geobiosfärsvetenskap, Lunds universitet

Moderator: Fredrik Moberg, Fil.dr i naturresurshushållning, Director för Albaeco, kommunikationsrådgivare och forskare vid Stockholm Resilience Centre

Anmälan

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm