Akademimöte i Uppsala


Vid årets första akademimöte den 10–11 februari träffas akademin denna gång i Uppsala, på SLU och SCAS. Mötet varvas med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster.

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. I Uppsala ser vi fram mot att träffa: Peter Högberg, rektor och professor i skoglig marklära vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lena Claesson-Welsh, professor i vaskulärbiologi vid Uppsala universitet och Co-Director för SciLifeLab, Karin Röding, statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, samt Björn Wittrock, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Principal samt Permanent Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Peter Högberg Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU
Lena Claesson-Welsh Foto: Magnus Bergström
Karin Röding Foto: Mdh
Björn Wittrock

Peter Högberg, professor i marklära och rektor vid SLU; Lena Claesson-Welsh, professor i vaskulärbiologi vid Uppsala universitet och Co-Director för SciLifeLab; Karin Röding, statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning; och Björn Wittrock, professor i statsvetenskap och rektor för SCAS. Foto: Högberg: Jenny Svennås-Gillner, SLU; Claesson-Welsh: Magnus Bergström Röding: Mdh

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm