Foto: Wojtek Gurak

Bikuben studentbostäder, utformat av danska arkitekterna Aart. Foto: Wojtek Gurak/Flickr

Akademimöte i Köpenhamn


Vid årets sista akademimöte den 2–3 december träffas akademin i Köpenhamn. Mötet varvas med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster. Vi ser dessutom fram mot att träffa vår danska systerakademi: Det Unge Akademi!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm