Nätverksträff Riksdagen Foto: Ana Carla Beramendi

Camilla Svensson, vice ordförande i Sveriges unga akademi, och Thomas Strand, ordförande Rifo (1:a respektive 2:a person från vänster) uttryckte båda glädje över det fina samarbetet med nätverksprogrammet. Foto: Ana Carla Beramendi

Återträff för nätverket forskare och politiker

2015-11-02

Sveriges unga akademis ledamöter hälsade på i riksdagen den 21 oktober som en del av nätverksprogrammet som akademin driver tillsammans med Rifo (Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare). 

Lars Eriksson, forskningssekreterare i riksdagen, välkomnade Sveriges unga akademis ledamöter som sen fick träffa Finn Bengtsson, (M) för ett samtal om hans erfarenheter och idéer kring samverkan med forskare och forskning. Diskussionen innefattade också hur nätverk mellan forskare och politiker fungerar och skulle kunna fungera. Samtalen fördes vidare över en gemensam lunch med Rifo:s ordförande, Thomas Strand (S), politiker och forskare i programmet. På eftermiddagen träffade akademins ledamöter Utbildningsdepartementet.

Gruppsamtal
Gruppsamtal
Gruppsamtal

1. och 2: Gruppsamtal under besöket. 3. Andreas Ryve och Karin Schmekel. (Klicka för förstoring) Foto: Ana Carla Beramendi

Deltagare i nätverksprogrammet 2015

Gustaf Arrheniuslänk till annan webbplats, vd, Institutet för Framtidsstudier – Berit Högmanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)

Sanja Bogojeviclänk till annan webbplats, docent EUs miljörätt – Annika Hirvonen Falklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MP)

Tünde Fülöplänk till annan webbplats, professor plasmafysik – Rickard Nordinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (C)

David Håkanssonlänk till annan webbplats, docent nordiska språk – Emma Hultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MP)

Klas Markströmlänk till annan webbplats, docent matematik – Johan Büserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)

Andreas Ryvelänk till annan webbplats, professor matematikdidaktik – Linda Sneckerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (V)

Sara Strandberglänk till annan webbplats, lektor elementarpartikelfysik – Johan Hultberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M)

Camilla Svenssonlänk till annan webbplats, lektor farmakologi – Elisabeth Svantessonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M)

Maria Tenjelänk till annan webbplats, lektor mikrosystemteknik – Aron Modiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KD)

Marie Wiberglänk till annan webbplats, professor statistik – Maria Andersson Willnerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S)

Mer information

Rifolänk till annan webbplats

Om nätverksprogrammetlänk till annan webbplats

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk