Akademiet for yngre forskare logo

Hurra och grattis! Ung akademi grundas i Norge


Den 29 oktober invigs Akademiet for yngre forskare, Norges motsvarighet till Sveriges unga akademi, vid en ceremoni på Den Norske Videnskaps-Akademis lokaler i Oslo.

Kristian Pietras Foto: Markus Marcetic

Kristian Pietras Foto: Markus Marcetic

Sveriges unga akademi har bidragit med råd och erfarenheter efter bästa förmåga inför bildandet av sin norska motsvarighet. Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademis ledning kommer att delta vid den festliga invigningen.

Med stiftandet av Akademiet for yngre forskere blir Norge nu också en del av den framväxande internationella rörelsen av unga akademier. De unga akademierna utgör en röst för yngre forskare i inrikes- och internationell forskningspolitik och dess ledamöter utgör viktiga förebilder för framtidens forskare. 2015 väljs 20, av de 160 sökande, första ledamöterna in i Akademiet for yngre forskare. Tillsammans ska de bygga upp verksamheten till en tvärvetenskaplig mötesplats och arena för debatt om forskningspolitik och arbeta med att föra ut forskning. Akademiet for yngre forskare grundas med stöd av Kunnskapsdepartementet och Det Norske Videnskaps-Akademi.

Mer information

Akademiet for yngre forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm