Författare debattartikel

Jenny Larsson (ordf.), Christian Forssén, Kristian Pietras, Camilla Svensson (vice ordf.), Marie Wiberg och Christian Broberger (forskningspolitisk talesperson).

Akademin på UNT Debatt om ändrad fördelning av basanslag

2015-12-22

Läs artikeln på UNT Debattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långsiktig forskningspolitik ersätts av kortsiktig regionalpolitik: Sveriges unga akademi kritiserar att reglerna abrupt ändrats för hur de så kallade basanslagen till universiteten och högskolorna fördelas, något som drabbar yngre forskar särskilt hårt.

I dagarna klubbades ramarna för regeringens budget. Regeringen river i och med den föreslagna budgeten upp den fördelningsmodell för forskningens basanslag som fastlades i den senaste forskningspropositionen från 2012. Detta förfarande bryter mot rådande praxis att låta en beslutad forskningsproposition gälla tills nästa röstats igenom, vilket kan få stora konsekvenser i framtiden, skriver Sveriges unga akademi på UNT Debatt. Undertecknare är sex framstående forskare, ledamöter i akademins ledning samt akademins forskningspolitiska talesperson.

Mer information

Läs artikeln på UNT Debattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk