Jenny Larsson höll installationsföreläsningen


Jenny Larsson, ordförande för Sveriges unga akademi höll årets installationsföreläsning när Stockholms universitets stora högtid, installations- och promotionshögtiden, firades i Blå Hallen i Stockholms stadshus fredagen den 25 september. Då installerades nya professorer samtidigt som nya doktorer, heders- och jubeldoktorer promoverades.

Jenny Larssons höll installationsföreläsningen i sitt ämne baltiska språk.

All forskning som gör anspråk på att vilja förstå något om människan är i grund och botten tvärvetenskaplig. Jag har det stora privilegiet att ingå i den tvärvetenskapliga organisationen Sveriges unga akademi där forskare från olika ämnesområden får en naturlig mötesplats. Sådana mötesplatser för forskare med olika bakgrund är helt ovärderliga när det gäller att få nya idéer och hitta nya vägar i forskningen. I en tid där den vetenskapliga utvecklingen går i en rasande fart har vi inte råd att stänga oss för framstegen inom andra discipliner och bara se till vårt eget.” (citat ur Installationsföreläsningen 2015)

Mer information

Läs Jenny Larssons Installationsföreläsning (pdf) Pdf, 52.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Installations- och promotionshögtiden 2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm