Anna Sjöström Douagi, Torsten Wiesel

Foto: Erik Thor, Markus Marcetic

Anna Sjöström Douagi och Torsten Wiesel: Röster om Nobel Center


Ett flertal personer kommer till tals och ger sin syn på Nobel Center – olika personer inom flera olika sfärer i samhället, med eller utan koppling till Nobel. Bland dem är akademins vetenskapliga beskyddare, Nobelpristagare Torsten Wiesel, akademins vd Anna Sjöström Douagi, Hans Rosling och författaren Sigge Eklund.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm