Anna Sjöström Douagi, Torsten Wiesel

Foto: Erik Thor, Markus Marcetic

Anna Sjöström Douagi och Torsten Wiesel: Röster om Nobel Center

2015-10-05

Ett flertal personer kommer till tals och ger sin syn på Nobel Center – olika personer inom flera olika sfärer i samhället, med eller utan koppling till Nobel. Bland dem är akademins vetenskapliga beskyddare, Nobelpristagare Torsten Wiesel, akademins vd Anna Sjöström Douagi, Hans Rosling och författaren Sigge Eklund.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk