Dani Kragic Foto: Erik Thor

Foto: Erik Thor

Danica Kragic i styrelsen för Wallenbergsstiftelsernas ägarbolag FAM

2015-09-18

Danica Kragic, professor i robotik vid KTH, väljs in i Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM.

Även SEB:s vd Annika Falkengren tar plats i Wallenbergstyrelsen där ambitionen tycks vara att öka andelen kvinnor. För ett år sedan bestod FAM:s styrelse av fem män. Nu är tre av åtta ledamöter kvinnor. FAM ägs av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Ordförande i FAM är Marcus Wallenberg.

Kragic som är ledamot i Sveriges unga akademi sedan 2011är Född i Rijeka, Kroatien och
kom till Sverige för en doktorandtjänst 1997. I dag förestår hon Centrum för autonoma system vid KTH och forskar i datorseende och robotik. Nu blir hon alltså en viktig länk mellan forskarvärlden och affärsvärlden.

Mer information

SvD Näringsliv: Hon ska lära Wallenberg om robotarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk