Akademimöte Stockholm Foto: Annika Moberg

Forskningspolitiska diskussioner: Emma Sparr, Christian Broberger, Ericka Johnson, Gabriel Skantze och David Håkansson. Foto: Annika Moberg

Akademimöte i Stockholm


Vid höstens första akademimöte den 16–17 september träffades akademin i Stockholm. Mötet varvades med vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, studiebesök och gäster. En viktig punkt var diskussioner inför akademins inspel till forskningspropositionen.

Gäster vid akademimötet Foto: Annika Moberg

Anna Aminoff och Sara Bringle gästade akademimötet. Foto: Annika Moberg

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. Till Stockholm välkomnade vi denna gång Sara Bringle och Anna Aminoff från Utbildningsdepartementet.

Bland andra Marie Dacke, docent i sinnesbiologi och Jonas Olofsson, lektor i psykologi, gav spännande vetenskapliga presentationer. Klicka för förstoring. Foto: Annika Moberg

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm