Johan Åkerman Foto: Marcus Marcetic

Foto: Marcus Marcetic

Johan Åkerman: nano-skyrmioner informationsbärare i framtidens datorer


Magnetiska nano-skyrmioner tros bli informationsbärare i framtidens magnetiska minnen och idag sker intensiv forskning för att skapa och transportera skyrmioner i magnetiska tunnfilmer. Nu har ett forskarlag lett av professor Johan Åkerman vid Göteborgs universitet i en ny studie visat att skyrmioner kan stabiliseras med en ny metod och transporteras på vanligt sätt, det vill säga med en ström som leds genom det magnetiska materialet.

Läs artikeln i Nature Communications Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs artikel på Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I artikeln ”Dynamically stabilized magnetic skyrmions” presenteras nya rön om skyrmioners egenskaper vilket öppnar för nya möjligheter av materialval. Skyrmionen är en i huvudsak tvådimensionell kvasipartikel som uppkommer som ett koherent mångpartikeltillstånd vid superposition av vågfunktionen. De kan förstås som "virvlar" i ett magnetiskt material med partikellika egenskaper och de kan även bilda strukturer och gitter när de utsätts för externa magnetfält.

− Eftersom det finns en omättlig aptit på att lagra information, till exempel i mobiltelefoner, datorer, och framför allt online, är nano-skyrmioner väldigt intressanta som informationsbärare. De kan göras extremt små och enkelt programmeras med spinn-polariserade strömmar som till exempel i MRAM, säger Johan Åkerman, professor i experimentell fysik vid Göteborgs universitet. säger Johan Åkerman.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm