Maria Tenje Foto: Markus Marcetic

Foto: Markus Marcetic

Tenje: Kvinnor lockar kvinnor att forska


Maria Tenje intervjuades av Tidningen Curie om hur vi får mer kvinnor att forska och hur deras förutsättningar kan bli bättre. Höga krav inom forskningen och på hemmaplan är verkligheten för många kvinnliga forskare. Fler förebilder, en större medvetenhet och riktade insatser för att åstadkomma en förändring kan vara en del av lösningen.

Läs hela intervjun i Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tenje berättar att hon själv har haft turen att träffa inspirerande kvinnor tidigt i deras karriärer, innan de blev vad hon kallar för ouppnåeligt framgångsrika. Det har visat henne att även ”normala” människor kan gå hela vägen. Redan under doktorandtiden fick hon många råd som hon har haft nytta av efter disputationen. Nu försöker hon vara samma goda förebild själv.

– Jag ser till att jag syns på institutionen, till exempel inom undervisningen och vid handledning av examensarbeten. Det kan vara anledningen till att jag har många kvinnliga doktorander. Det är också viktigt att diskutera kring lunchbordet, till exempel om vilka val man har gjort. Det har hjälpt mig i min egen karriär i alla fall, berättar Tenje för Tidningen Curie.

I intervjun berättar också Tenje om arbetet inom ramen för Sveriges unga akademi där hon besöker   gymnasieskolor och deltar i det populärvetenskapliga evenemanget ”Forskarfredag” för allmänheten.

Priser som uppmärksammar

Sveriges unga akademi är med och lanserar ”L’Oreal-UNESCO For Women in Science”-priset i Sverige. Priset ska uppmärksamma och belöna framstående unga kvinnliga forskare som kan bli förebilder för den yngre generationen och främja andelen kvinnor inom forskningen.

Maria Tenje har själv fått L’Oreal-Unesco-priset efter disputationen i Danmark. Prispengarna använde hon till att resa till konferenser för att få inspiration och etablera internationella samarbeten som hon har nytta av än idag.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm