Ana Carla Beramendi

Ana Carla Beramendi ny rekrytering till Sveriges unga akademis sekretariat

2015-06-15

Ana Carla Beramendi påbörjar sin nya tjänst som Projektkoordinator vid Sveriges unga akademis sekretariat den 7 september. Beramendi arbetar idag vid Vetenskapsrådet (VR).

Som beredningssamordnare inom området medicin och hälsa vid VR samt nationell expert och kontaktpunkt för ERC i Sverige har Beramendi gedigen erfarenhet och ett stort kontaktnät inom forskning. Beramendi har också själv en bakgrund som forskare med doktorsexamen i zoologi, inriktning neurovetenskap vid Stockholms universitet och postdok vid Max-Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Tyskland. Vid akademins sekretariat kommer Beramendi ansvara för att samordna och driva akademins aktiveter.

Vi hälsar dig varmt välkommen Ana Carla!


Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk