Ana Carla Beramendi

Ana Carla Beramendi ny rekrytering till Sveriges unga akademis sekretariat


Ana Carla Beramendi påbörjar sin nya tjänst som Projektkoordinator vid Sveriges unga akademis sekretariat den 7 september. Beramendi arbetar idag vid Vetenskapsrådet (VR).

Som beredningssamordnare inom området medicin och hälsa vid VR samt nationell expert och kontaktpunkt för ERC i Sverige har Beramendi gedigen erfarenhet och ett stort kontaktnät inom forskning. Beramendi har också själv en bakgrund som forskare med doktorsexamen i zoologi, inriktning neurovetenskap vid Stockholms universitet och postdok vid Max-Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Tyskland. Vid akademins sekretariat kommer Beramendi ansvara för att samordna och driva akademins aktiveter.

Vi hälsar dig varmt välkommen Ana Carla!


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm