Maria Tenje Foto: Markus Marcetic

Maria Tenje Foto: Markus Marcetic

Internationell konferens om genus och excellens


Maria Tenje medverkar för Sveriges unga akademi på konferensen ”Pathways to Excellence: Experiences of Illuminating Women in Science”. Den 22 maj samlas kvinnor inom forskarvärlden till en konferens i syfte att uppmärksamma kvinnors väg till forskningstoppen och inspirera fler unga kvinnor att satsa på en forskarkarriär. Bland talarna finns flera internationellt ledande forskare som delar med sig av sina erfarenheter.

Konferensen arrangeras av Uppsala universitet, Uppsala SciLifeLab, Young Academy of Europe och Academia Europaea. Syftet med konferensen är att uppmärksamma excellenta kvinnor inom forskningsvärlden, och för att diskutera situationen för kvinnor inom akademin.

Lynn Kamerlin

Lynn Kamerlin

– Det långsiktiga målet är att öka antalet kvinnor som vågar gå vidare med en forskningskarriär, genom att ge dem starka förebilder genom kvinnor som har lyckats, säger Lynn Kamerlin, docent vid institutionen för molekylär cellbiologi, Uppsala universitet, och huvudansvarig arrangör.

Inbjudna talare är bland andra internationellt ledande forskare som Marja Makarow, ordförande i Nordforks styrelse, vice president i Finska Akademin, och forskningsrådgivare i EU-kommissionen; Margaret Buckingham, som bland annat blivit tilldelad franska Légion d´honneur för sina forskningsinsatser samt Jean-Pierre Bourguignon, ordförande för Europeiska forskningsrådet (ERC), och många fler.

Konferensen rymmer fyra sessioner om olika genusrelaterade ämnen, med vardera tre talare. Moderatorer är ledande unga forskare, som Liesbet Geris (ordförande i den Belgiska Unga Akademin), Carole Chapin (Gender Equality Board of Eurodoc), Maria Tenje (Sveriges unga akademi) och Liesbeth Venema (Senior Editor, Nature).

Mer information

http://yacadeuro.org/workshops/womeninscience2015.htm


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm