Gabriel Skantze

Professor i talteknologi vid Kungliga Tekniska högskolan

Ledamotsperiod 2015–2020

I min forskning studerar jag mänsklig kommunikation och utvecklar datormodeller som gör det möjligt för datorer och robotar att samtala med människor. För att ta del i ett samtal måste en talande robot kunna se vilka den pratar med, höra vad de säger, tolka vad som sägs i ett sammanhang, ta turen vid rätt tillfällen, samt uttrycka sig med ord, gester, blick och tonfall. Eftersom vi förmodligen kommer att omge oss med sociala robotar i framtiden (inom vård, skola, etc.) har teknologin omedelbara tillämpningar, men den kan också användas i grundforskning för att öka vår förståelse för mekanismer i samtal mellan människor. Detta kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt som innefattar fonetik, lingvistik, språkteknologi och maskininlärning.

Jag är också medgrundare till företaget Furhat Robotics som utvecklar och säljer talande robothuvuden till andra forskare, men i förlängningen även till skolor, m.m.

BILDER

1. I forskningslabbet tillsammans med roboten Furhat och doktoranden Martin Johansson. Foto: Preben Wik 2. Roboten Furhat utvecklad vid KTH Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet 3. Porträtt Foto: Erik Thor (Klicka för större bilder)

1. På Robotdagen 2015 tillsammans med roboten Furhat och kollegan Jonas Beskow Foto: Anna Kjellström 2. Roboten Furhat utvecklad vid KTH Foto: Anna Kjellström 3. Porträtt Foto: privat (Klicka för större bilder)

Gabriel Skantze Foto: Erik Thor

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Erik Thor

KORTA FAKTA

Född: 1975
Familj: Fru och två döttrar (födda 2005 och 2007)
Intressen: Vetenskap i allmänhet, film och musik


”Jag är med i Sveriges unga akademi för att jag har ett brett tvärvetenskapligt intresse och tycker att det ska bli spännande att diskutera forskning och forskningspolitik med några av landets främsta yngre forskare från olika discipliner och lärosäten. Några frågor som jag kommer att engagera mig i är hur yngre forskare ska kunna hitta en stabil och långsiktig finansiering, hur forskning ska utvärderas, samt hur vår kommunikation med det omgivande samhället kan förbättras.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm