Mia Phillipson

Professor i fysiologi vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2015–2020

Vårt immunsystem är livsviktigt vid bekämpandet av infektioner, samtidigt som okontrollerad aktivering av immunsystemet bidrar till många folksjukdomar. Hittills behandlas dessa sjukdomar med livslång medicinering snarare än botas. Ökad kunskap om hur immuncellerna aktiveras krävs för utvecklandet av bättre terapier, och mitt laboratorium undersöker hur immunceller aktiveras och tar sig från blodet till den inflammerade vävnaden.

En annan roll för vårt immunsystem har nyligen beskrivits, då vissa immunceller stimulerar nybildning av blodkärl för att förhindra syrebrist och vävnadsdöd. Vi har exempelvis funnit att immunceller behövs för att återbilda kärlsystemet i transplanterade insulin-producerande öar i muskel, något som nu vidare undersöks i en klinisk studie. Nu studerar vi hur olika immunceller hittar till syrefattiga områden, vilka dessa celler är och vad de gör för att inducera kärlnybildning och återetablera blodflöde.

Med hjälp av olika in vivo metoder där fysiologiska parametrar följs i sövda möss studerar vi även immuncellernas funktion vid reglering av kroppens homeostas, dvs om immunceller styr kroppens normala funktioner.

BILDER

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi (Klicka för förstoringar)

Mia Phillipson Foto: Magnus Bergström/KAW

Foto: Magnus Bergström/KAW (Klicka för förstoring)

Mia Phillipson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1973
Familj: Tre barn: Moa (född 2002), Storm (2004), Thor (2009)
Intressen: Vi älskar att vara ute i naturen året om.

Jag vill vara med och påverka och förbättra de yttre villkor som styr forskningen och livet som forskare i Sverige, något som Sveriges unga akademi möjliggör.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm