Jonas Olofsson

Professor i psykologi vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2015–2020

Det mänskliga doftsinnet gör det möjligt för oss att uppskatta mat och dryck, det varnar oss för farliga kemikalier och hjälper oss att njuta av vår omgivning. Trots detta är doftsinnet ett av våra minst utforskade sinnen. Min forskning handlar om hur våra hjärnor bearberar dofter. För att kartlägga dessa processer genomför jag psykologiska experiment i kombination med biologiska mätningar, främst av hjärnaktivitet och genetisk information. Tillsammans med mina kollegor har jag funnit att ett nedsatt doftsinne kan vara en tidig indikation på demensutveckling i hjärnan. Därför kan dofttester eventuellt komma att användas som diagnostiska verktyg i framtiden. Vi undersöker också hur doftsinnet kan förbättras genom träning. Målet är att utveckla metoder för att träna den åldrande hjärnan med dofter och därigenom stärka hjärnans perceptuella och kognitiva funktioner.

BILDER

1. Foto: Erik Thor 2. Foto: Caitlin Hawley 3. DN: ”Näsvist vetande värt miljoner” Jonas Olofsson tilldelas 6 miljoner i forskningsbidrag för sin forskning om hur doftsinnet kan tränas med datorspel och förhindra demens. Ur DN 23 juni 2015, Porträttfoto: Johan Smitt (klicka för större bild)

Jonas Olofsson Foto: Erik Thor

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Erik Thor

KORTA FAKTA

Född: 1978
Familj: Gift med Caitlin Hawley.
Intressen: Jag är intresserad av tvärvetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation, samt kultur- och samhällsdebatt. I boken ”Evolutionsteori och människans natur” (Natur och Kultur, 2015) diskuterar jag de roller som evolutionsteorin har spelat för människans självförståelse, samt hur den moderna evolutionsteorin kan förenas med samhällsteoretiska och humanistiska perspektiv.
Övrigt: Jag har ett stort intresse för idrott, särskilt kampsport, och är stolt husse till Nelson, en grå dvärgpudel.

Forskningens förnyelse drivs på av de unga forskarna. Men deras potential har länge försummats. Jag vill främja unga forskares situation och bidra till att göra Sverige till en ledande forskningsnation. Jag vill också bidra till att göra forskningen mer tillgänglig genom populärvetenskaplig och tvärvetenskaplig verksamhet.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm