Mattias Lundberg

Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Ledamotsperiod 2015–2020

Min forskning handlar främst om musik och musikteori från senmedeltiden och femtonhundratalet, men jag har arbetat ingående även med olika aspekter på senare tiders musik. Forskningen syftar enkelt beskrivet till att förstå varför musiken ser ut (och låter) som den gör, hur man lärt sig komponera under olika tidsperioder, vem som har skrivit vad, och hur de bevarade källor vi har kvar förhåller sig till varandra. Detta kan t.ex. innebära arbete från identifikation av uppsplittrade och svårtolkade fragment via filologisk rekonstruktion till klingande framförande av samma musik i vår egen tid.

Jag disputerade vid University of Liverpool 2007 och blev docent vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet 2013. Jag var 2006-2015 ansvarig för de äldre samlingarna på Statens musiksamlingar och Musikverket, och har varit nämndledamot för Kungl. musikaliska akademien sedan 2008. Jag har också lett den svenska arbetsgruppen av Répertoire international des sources musicales (ett forskningsprojekt med arbetsgrupper i 36 länder). För närvarande driver jag ett treårigt projekt om luthersk kyrkomusik under tidigmodern tid, finansierat av Vetenskapsrådet.

BILDER

Mattias inventerar aanonymer (tv). På bilden till höger mottog Mattias Harald Göransson-stipendiet av prinsessan Christina på Kungliga musikaliska akademiens högtidssammankomst 2013. Klicka för förstoring.

Mattias Lundberg Foto: Karolina Lundberg

(Klicka för högupplöst porträtt) Foto: Karolina Lundberg

KORTA FAKTA

Född: 1976
Familj: Hustru Karolina och två söner (födda 2010 resp. 2014).
Intressen: Familj, släkt och vänner, fiske, klassiska språk, glesbygdsliv, komponera och improvisera fugor m.m.
Övrigt: Ansvarar för Sveriges Radio P2:s omfattande musikvetenskapliga folkbildningssatsning Den svenska musikhistorien.

”Sveriges unga akademi är ett viktigt forum för det målmedvetna arbetet att stärka svensk forskning inom alla discipliner. Forskningens framtida ställning är helt beroende av att yngre framgångsrika forskare personligen engagerar sig för att förstå och söka påverka vetenskapens, lärdomens och vitterhetens i varje tid föränderliga grundvillkor. Jag är övertygad om att kunskap om världen, människan, och om vad människan gör och är, utgör hörnpelare inte bara i forskarvärlden utan i varje människas liv och vardag. Det ingjuter därför stor ödmjukhet i mig att få vara en del av ett samlat nätverk som driver forskningspolitiska, tvärvetenskapliga och infrastrukturella frågor.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm