Fredrik Ullén, Palle Dahlstedt och Hillevi Ganetz. Foto: Linus Hallgren, Markus Marcetic, Jessica Arneback

Samklang och dissonans i musik och människa – Vetenskaplig salong!


Sveriges unga akademi arrangerade en vetenskaplig salong på tema musik. Kvällen inleddes med korta presentationer av forskare med olika infallsvinklar på musik, vetenskap och kreativitet.

Gäster vetenskaplig salong

Gäster och ledamöter lyssnar till presentationer under salongen. Foto: Anna Kjellström

PALLE DAHLSTEDT ledamot i Sveriges unga akademi, tonsättare, docent i datorstödd kreativitet och kompositionslärare vid Göteborgs universitet, samt Obel Professor i Art and Technology vid Aalborgs Universitet, pratade om musik och kreativitet, och hur processerna bakom skapande ser ut. Med titeln "Den musicerande människan – samband mellan musik, andra förmågor och hälsa"
berättade FREDRIK ULLÉN professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet, om sin forskning. HILLEVI GANETZ lektor, professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, pratade om genus och populärmusik; hur maskulinitet, femininitet, och sexualitet skapas i processen ”att bli artist”.

Mattias Lundberg, universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet modererade salongen som ägde rum hemma hos Nina Rehnqvist, hjärtspecialist och ordförande SBU. Tillsammans pratade, lyssnade och lät medverkande och gäster sig inspireras.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm