Forskarspaningar i SR

Försmak på Forskarspaningar i Vetenskapsradions veckomagasin: Tünde Fülöp, Annika Östman (SR Vetenskapsradion), Johan Åkerman och Stefan Arora Jonsson. Foto: Annika Moberg

Forskarspaningar


Sveriges unga akademi medverkade på Vetenskapsfestivalen för andra året i rad med aktiviteten Forskarspaningar. Det går ut på att forskare på kort tid och med glimten i ögat ska driva en tes baserad på vetenskapliga belägg. Ämnet kan vara allt möjligt; från fysik och språk till diverse samhällsfenomen – men de vetenskapliga beläggen tas från föredragshållarens eget expertområde. Efteråt är publiken välkomna ner för att ställa frågor och prata med forskarspanarna.

Titlar på årets Forskarspaningar


Konkurrens som beslutets abdikation

– När allt avgörs genom konkurrens, kommer politiker att bli överflödiga?
Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Nu ska vi meta
– Om metafenomen i vår tid; du har kanske läst en "How to write a how to write book"?
Palle Dahlstedt, docent, institutionen för tillämpad IT och HSM, Göteborgs universitet och Chalmers ; Obel Professor i Art and Technology vid Aalborgs Universitet

Ny energiepok på väg att födas
– Världen är havande och står inför en smärtsam förlossning; en ny energiepok är på väg att födas!
Tünde Fülöp, professor i plasmafysik vid Chalmers

Det oföränderliga språket
– Många oroas över språkets ständiga förvandling, kanske i onödan visar språkforskaren.
David Håkansson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet

På Tvären
– Spinntronik blir till fin metafor för universitetets organisering!
Johan Åkerman, professor i spinntronik vid Göteborgs universitet och KTH

Moderator: Anders Sahlman, forskningskommunikatör och ståupp-komiker

Bilder

Från vänster/uppifrån och ned: David Håkansson svarar på publikfrågor. Moderator Anders Sahlman. Tünde Fülöp presenterar sin spaning. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg

Från vänster/uppifrån och ned: Palle Dahlstedt, Johan Åkerman, Stefan Arora Jonsson. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg

Medverkande

Stefan Arora Jonsson Foto: Markus Marcetic
Palle Dahlstedt Foto: Markus Marcetic
Tünde Fülöp Foto: Markus Marcetic

Från vänster: Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet; Palle Dahlstedt,docent vid institutionen för tillämpad IT och Högskolan för Scen och Musik (HSM), Göteborgs universitet, Chalmers samt Obel Professor i Art and Technology vid Aalborgs Universitet;Tünde Fülöp,professor i plasmafysik vid Chalmers (klicka för högupplösta bilder) Foto: Markus Marcetic

David Håkansson Foto: Markus Marcetic
Annika Pohl Foto: Markus Marcetic
Johan Åkerman Foto: Markus Marcetic

Från vänster: David Håkansson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet;Annika Pohl; forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet; Johan Åkerman, professor i spinntronik vid Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska högskolan (klicka för högupplösta bilder). Foto: Markus Marcetic


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm