Forskarspaningar i SR

Försmak på Forskarspaningar i Vetenskapsradions veckomagasin: Tünde Fülöp, Annika Östman (SR Vetenskapsradion), Johan Åkerman och Stefan Arora Jonsson. Foto: Annika Moberg

Forskarspaningar

2015-04-28

Sveriges unga akademi medverkade på Vetenskapsfestivalen för andra året i rad med aktiviteten Forskarspaningar. Det går ut på att forskare på kort tid och med glimten i ögat ska driva en tes baserad på vetenskapliga belägg. Ämnet kan vara allt möjligt; från fysik och språk till diverse samhällsfenomen – men de vetenskapliga beläggen tas från föredragshållarens eget expertområde. Efteråt är publiken välkomna ner för att ställa frågor och prata med forskarspanarna.

Forskarspaningar filmades och kommer att publiceras inom kort.

Hör några av Forskarspaningarna i Vetenskapsradions veckomagasinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Titlar på årets Forskarspaningar


Konkurrens som beslutets abdikation

– När allt avgörs genom konkurrens, kommer politiker att bli överflödiga?
Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Nu ska vi meta
– Om metafenomen i vår tid; du har kanske läst en "How to write a how to write book"?
Palle Dahlstedt, docent, institutionen för tillämpad IT och HSM, Göteborgs universitet och Chalmers ; Obel Professor i Art and Technology vid Aalborgs Universitet

Ny energiepok på väg att födas
– Världen är havande och står inför en smärtsam förlossning; en ny energiepok är på väg att födas!
Tünde Fülöp, professor i plasmafysik vid Chalmers

Det oföränderliga språket
– Många oroas över språkets ständiga förvandling, kanske i onödan visar språkforskaren.
David Håkansson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet

På Tvären
– Spinntronik blir till fin metafor för universitetets organisering!
Johan Åkerman, professor i spinntronik vid Göteborgs universitet och KTH

Moderator: Anders Sahlman, forskningskommunikatör och ståupp-komiker

Bilder

Forskarspaningar
Tünde Fülöp
Tünde Fülöp

Från vänster/uppifrån och ned: David Håkansson svarar på publikfrågor. Moderator Anders Sahlman. Tünde Fülöp presenterar sin spaning. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg

Palle Dahlstedt
Johan Åkerman
Stefan Arora Jonsson

Från vänster/uppifrån och ned: Palle Dahlstedt, Johan Åkerman, Stefan Arora Jonsson. (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg

Medverkande

Stefan Arora Jonsson Foto: Markus Marcetic
Palle Dahlstedt Foto: Markus Marcetic
Tünde Fülöp Foto: Markus Marcetic

Från vänster: Stefan Arora Jonsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet; Palle Dahlstedt,docent vid institutionen för tillämpad IT och Högskolan för Scen och Musik (HSM), Göteborgs universitet, Chalmers samt Obel Professor i Art and Technology vid Aalborgs Universitet;Tünde Fülöp,professor i plasmafysik vid Chalmers (klicka för högupplösta bilder) Foto: Markus Marcetic

David Håkansson Foto: Markus Marcetic
Annika Pohl Foto: Markus Marcetic
Johan Åkerman Foto: Markus Marcetic

Från vänster: David Håkansson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet;Annika Pohl; forskarassistent i materialkemi vid Uppsala universitet; Johan Åkerman, professor i spinntronik vid Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska högskolan (klicka för högupplösta bilder). Foto: Markus Marcetic


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk