Akademimöte

Akademimöte i Stockholm


Under vårens andra akademimöte träffas ledamöterna i Stockholm den 22–23 april. På agendan står bland annat kommunikation; hur kan jag som forskare destillera och förklara mitt fält på kort tid för forskare från helt andra områden, för en gymnasieelev eller en journalist?

Övningarna i kommunikation ger också tillfälle till fler vetenskapliga presentationer än vanligt, en av höjdpunkterna när akademin träffas. Forskningskommunikatör och ståuppkomiker Anders Sahlman guidar akademins ledamöter.

Läs Anders Sahlman i Tidningen Curie: Presentera din forskning i en hiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi bjuder in ett brett spektrum av tongivande personer från forskarvärlden till akademimöten. Denna gång välkomnar vi Shirin Ahlbäck Öberg, universitetslektor och prodekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet och Jan-Eric Sundgren, professor i materialfysik, Senior CEO Advisor Volvo Group och ordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi.

Shirin Ahlbäck
Jan-Eric Sundgren

Shirin Ahlbäck Öberg och Jan-Eric Sundgren gästar akademin.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm