Erik Ingelsson Foto: Markus Marcetic

Erik Ingelsson, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet Foto: Markus Marcetic

Erik Ingelsson Göran Gustafsson-pristagare i medicin


Idag offentliggjorde Kungl. Vetenskapsakademien Göran Gustafsson-pristagarna 2015. Erik Ingelsson tilldelades Göran Gustafsson-priset i medicin ”för sina banbrytande studier av hjärt-kärlsjukdomar och deras molekylära epidemiologi”.

Erik Ingelsson presenterar sin forskning vid presskonferensen för Göran Gustafssonprisen 2015. Video: KVA, Roland Fredriksson/SU Media

Fyra till framgångsrika forskare mottar Göran Gustafsson-pris ikväll på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag som firas på Konserthuset i Stockholm:

Prof. Kaj Nyström, Uppsala universitet, matematik, ”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”.

Associated prof. Egor Babaev, KTH, fysik, ”för hans originella teoretiska forskning vilken redan har visat helt nya vägar att förstå komplexa system och processer inom materialfysiken”.

Prof. Richard Neutze, Göteborgs universitet, kemi, ”för utveckling och tillämpning av metoder att studera proteiners struktur och dynamik med röntgenspridning”.

Prof. Mattias Jakobsson, Uppsala universitet, molekylärbiologi, ”för sin viktiga kartläggning av människans evolution med molekylärgenetiska metoder”.

BILDER

Presskonferens för Göran Gustafsson-prisen, Erik Ingelsson presenterar sin forskning (klicka för större bild). Foto: Annika Moberg

Egor Babaev (fysik), Mattias Jakobsson (molekylärbiologi) och Richard Neutze (kemi). (Klicka för större bild.) Foto: Annika Moberg

Göran Gustafsson-prisen

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning inbjuder svenska universitet och högskolor med fasta forskningsresurser inom aktuella områden att inkomma med förslag till pristagare. Individuellt ingivna ansökningar om pris eller bidrag beaktas inte. Beslut om pris fattas av Stiftelsens styrelse. Inför styrelsens prisbeslut görs en beredning i Vetenskapsakademiens berörda klasser, som vanligen även anlitar externa sakkunniga. Årets priser delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Stödet kan utgå årligen under en period på upp till tre år, med möjlig förlängning ytterligare ett eller två år. 

Göran Gustafsson

Göran Gustafsson (1919-2003) föddes i Norrbotten, i en liten by fem mil utanför Gällivare. Han hade 13 syskon. Efter genomgången sexårig folkskola i Palohournas började Göran Gustafsson som skogs- och vägarbetare. Sedan utbildade han sig till lokförare. Då befordringsgången var dålig, lämnade han järnvägen efter fem år och började syssla med affärsverksamhet, först en skoaffär, sedan skog, sågning och impregnering av virke.

År 1956 lät Göran Gustafsson bygga ett affärshus i centrala Gällivare och han fortsatte sedan med centrumexploatering i Kiruna, Boden och Piteå. 1970 flyttade Göran Gustafsson till Stockholm. Han förvärvade där ett par centralt belägna fastigheter, liksom senare även i Uppsala. Försäljningen av dem bildade grunden för Göran Gustafssons donation. År 1986 tillkom Göran Gustafssons Stiftelse för Främjande av Vetenskaplig Forskning vid Uppsala Universitet och Tekniska Högskolan i Stockholm, med en donation på 136 miljoner kronor. År 1989 tillkom Göran Gustafssons Stiftelse för Naturvetenskaplig och Medicinsk Forskning, där donationen uppgick till 270 miljoner kronor.

Mer information

Kungl. Vetenskapsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göran Gustafssons Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm